Om Lørenskog voksenopplæring

Lørenskog voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og heldagsskole for introduksjonsdeltagere.

Registrering

Skolen tar imot nye deltakere for registrering etter avtale. Ta kontakt på e-post eller telefon. Ta med pass og oppholdskort til registreringen. Når du registrerer deg, vil du med en gang få vite om du har rett til gratis norskopplæring eller om du må betale. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om du ifølge medbrakte papirer har rett til gratis opplæring, vil du bli tatt inn i undervisningen først i det øyeblikket du fremkommer i Nasjonalt introduksjonsregister.
 
Aktuelle grunnskoleelever kan også ta kontakt med skolen for avtale om kartleggingssamtale.  Velkommen innom!

Kontakt/adresse

Lørenskog voksenopplæring
Rastastubben 1
1476 Rasta

Telefon: 67 49 50 16

E-post: vo@lorenskog.kommune.no