FVO / Grunnskole

Lørenskog voksenopplæring er med i et prosjekt som heter Forberedende voksenopplæring (FVO).

FVO er det samme som grunnskole for voksne. Opplæringen er underlagt Opplæringsloven §4A-1. Målgruppen for FVO er voksne som har rett til skoleplass etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven.

FVO er modulstrukturert opplæring for voksne og kan være et tilbud til deg som ikke er kvalifisert for videregående opplæring og som har som mål å få vitnemål fra grunnskolen for voksne på nivået under videregående opplæring.

Grunnleggende Modul, Modul 1, Modul 2, Modul 3 og Modul 4 har alle mellom 28 og 30 undervisningstimer i uken. Skoledagen begynner 8.30 alle dager.

Opplæringen kan ta fra 1 år til 5 år. Dette avhenger av kartleggingen, tidligere skolegang og elevenes progresjon.

Hvem kan søke grunnskole for voksne?

 • Alle som trenger grunnskoleopplæring og har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 4a-1.
 • Vedtak om rett og plikt etter opplæringslovens § 4a-1 er det Lørenskog voksenopplæring som behandler.
 • Du kan starte det året du fyller 16 år, hvis du ikke har rett til videregående opplæring.
 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må ha folkeregistret adresse og bo i Lørenskog kommune.

FVO grunnmodul omfatter følgende fag

 • Norsk for språklige minoriteter
 • Grunnleggende matematikk
 • Grunnleggende naturfag
 • Grunnleggende samfunnsfag

FVO modul 1 omfatter følgende fag

 • Norsk for språklige minoriteter
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

FVO Modul 2, Modul 3 og Modul 4 omfatter følgende fag

 • Norsk for språklige minoriteter
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Modul 4 avsluttes med eksamen. Det betyr at du blir trukket ut til skriftlig eksamen i et av følgende fag: norsk, engelsk eller matematikk. Og at du blir trukket ut til en muntlig eksamen i et av følgende fag: norsk, matematikk, naturfag, engelsk eller samfunnsfag.

Når du har fått standpunkt i alle fag, og har vært opp til eksamen, får du vitnemål. Dette innebærer at du kan søke videregående skole.

Har du fått ikke vurdert i et eller flere fag, og ikke har vært oppe til eksamen får du kompetansebevis, dette kan du ikke søke deg inn til videregående med.

Slik søker du

 • Ta kontakt med skolen for å avtale tidspunkt for å søke. E-post: vo@lorenskog.kommune.no
 • Under møtet vil søknadsskjemaet fylles ut.
 • Til møtet må du ta med: Pass eller oppholdskort eventuelle vitnemål/papirer fra tidligere skolegang i hjemlandet eller Norge.

Hva skjer etter søknaden er levert

 • Lørenskog voksenopplæring behandler søknaden og fatter et vedtak eventuelt avslag
 • Du får beskjed om skolestart

Oppstart i FVO

Du vil bli kartlagt i alle fag for å innplasseres i riktig modul. Utfra kartleggingen innplasseres du i moduler i ulike fag, dette betyr at du kan gå i ulike moduler.