Norskopplæring

Lørenskog voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk til minoritetsspråklige personer over 16 år som trenger grunnleggende norskopplæring. De fleste med oppholdstillatelse i Norge for mer enn tre måneder, kan ha rett på gratis opplæring. Hvem som får gratis norskopplæring og hvem som må betale, kan du lese om her. Opplæringen skjer på dagtid, kveldstid og nettbasert.

Nybegynnere                                 08.30 - 11.00 (mandag - torsdag)
Viderekommende                          12.15 - 14.45 (mandag - torsdag) 
Kveldsundervisning                       17. 00 - 19.30 (mandag og tirsdag)


Inntak til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foregår kontinuerlig og består av en kartleggingssamtale på fredager. For flere opplysninger kontakt oss på telefon.

Er det noe du lurer på så ta kontakt med resepsjonen, telefon 679 34 170.

Inntakssamtaler fredag 08.30 - 10.30