Samfunnskunnskap

50/75 timer samfunnskunnskap
På Lørenskog voksenopplæring underviser vi deltakere i samfunnskunnskap på lett norsk.

Emnene i læreplanen vil i stor grad gjenfinnes blant temaene innenfor de ulike domene i læreplanen for norsk. På denne måten blir emnene i samfunnskunnskap også en integrert del av norskopplæringen. Det tas utgangspunkt i at informasjonsbehovet er tosidig: Norske myndigheter vil gi informasjon, og den som kommer til Norge, har behov for informasjon.

Emner

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Opplæringen skal dekke læreplanens formål og målformuleringene til det enkelte emnet. Viktig sammenhenger mellom emnene må også komme frem i opplæringen.