Prøvebevis

Utskrift av prøvebevis

Fra og med 01.02.2020 innfører Lørenskog voksenopplæring en pris på kr 200,- for utlevering av duplikater til norskprøvebevis.

Dette gjelder for alle som henvender seg mer enn tre (3) måneder etter at originalt prøvebevis er utsendt. Vi forutsetter at de som har byttet adresse eller har oppgitt feil adresse eller av annen grunn ikke har mottatt prøvebeviset henvender seg innen tremånedersfristen.