Undervisning

Priser norskkurs våren 2023

De som ikke har «rett» til norskopplæring, må betale for opplæringen. Denne prislisten er gjeldende  fra 01.01.23 – 31.12.23

Dagskurs (03.01.23 – 22.06.23)

Mandag til fredag (se timeplan for de enkelte kurs)

Kurspriser:

For klassene NM1 (1A1a) og NM2 (1A2) er prisen kr. 32.224,- (424 timer)
Bøker kommer i tillegg.

For klassene 2/3 A1, 2/3 A2, 2/3 B1 er prisen 30.704,- (404 timer) 
Bøker kommer i tillegg.

Summen kan deles i fire med følgende betalingsdatoer:

09.01.23, 13.02.23, 13.03.23, 17.04.23 og 15.05.23

Kveldskurs 

Kveldskurs  A1/A2 og B1/B2 (03.01.23 - 22.06.23)

Mandag og tirsdag 17.00 – 19.30, samt torsdag 17.00 – 18.30.

Kurset koster  14.362,-  (167 timer)
(bøker kommer i tillegg)

Summen kan deles i tre med følgende betalingsdatoer:

09.01.23, 13.02.23, 13.03.23, 17.04.23 og 15.05.23

Samfunnsfag

50 timer samfunnskunnskap: kr. 3800,-
75 timer samfunnskunnskapskurs: kr. 5700,-

Bøker og kurs betales med kort i resepsjonen.
* Vi tar forbehold om at priser og datoer kan endres.