Undervisning

Priser norskkurs høsten 2022

De som ikke har «rett» til norskopplæring, må betale for opplæringen. Denne prislisten er gjeldende for kurs fra 17.08.21 – 22.12.21

 

Dagskurs (16.08.22 – 16.12.22)

 

Mandag til fredag (se timeplan for de enkelte kurs)

Kurspriser:

For klassene NM1 (1A1a) og NM2 (1A2) er prisen kr. 24.528,- (336 timer)
 (bøker kommer i tillegg)

For klassene 2/3A1, 2/3A2, 2/3B1 er prisen kr. 23.068,- (316 timer)
(bøker kommer i tillegg)

Summen kan deles i fire med følgende betalingsdatoer:

22.08.22, 19.09.22, 17.10.22 og 21.11.22

 

Kveldskurs 

Kveldskurs  A1/A2 og B1/B2 (16.08.22 - 13.12.22)

Mandag og tirsdag 17.00 – 19.30 samt torsdag 17.00 – 18.30

Kurset koster  11.039,-  (133 timer)
(bøker kommer i tillegg)

Summen kan deles i tre med følgende betalingsdatoer:

22.08.22, 19.09.22 og 17.10.22

 

Samfunnsfag

50 timer samfunnskunnskap: kr. 3650,-
 

Bøker og kurs betales med kort i resepsjonen.
* Vi tar forbehold om at priser og datoer kan endres.