Undervisning

Priser norskkurs våren 2022

De som ikke har «rett» til norskopplæring, må betale for opplæringen. Denne prislisten er gjeldende for kurs fra 17.08.21 – 22.12.21

 

Dagskurs (04.01.22 – 17.06.22)

 

Mandager,tirsdager, onsdager og torsdager (se timeplan for de enkelte kurs)

Kurspriser:

For klassene NM1 (1A1a) og NM2 (1A2) er prisen kr. 17.958,- (246 timer)
 (bøker kommer i tillegg)

For klassene 2/3A1, 2/3A2, 2/3B1 er prisen kr. 17.082,- (234 timer)
(bøker kommer i tillegg)

Summen kan deles i fire med følgende betalingsdatoer:

10.01.22, 14.02.22, 14.03.22 og 20.04.22

 

Kveldskurs 

Kveldskurs  A1/A2 og B1/B2 (10.01.22 - 17.06.22)

Mandag og tirsdag 17.00 – 19.30

Kurset koster 9.960,- (bøker kommer i tillegg)

Summen kan deles i tre med følgende betalingsdatoer:

10.01.22, 14.02.22 og 14.03.22

 

Samfunnsfag

50 timer samfunnskunnskap: kr. 3650,-
 

Bøker og kurs betales med kort i resepsjonen.
* Vi tar forbehold om at priser og datoer kan endres.