Norskprøver

Det er norskprøver på Lørenskog voksenopplæring to ganger i året. Informasjon om når neste prøve er, kan du finne her.

Prøven

Både lytte, lese og skriftlig skal gjennomføres på datamaskin. Du får et brev med din spesifikke dag og tid.

Vurdering

Tidligere har deltakerne gått opp til Norskprøve 2 og 3. Man velger nivå A1/A2, A2/B1 eller B1/B2  i skriftlig og muntlig. 

Lenker med mer informasjon om prøvene

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve:
Kompetanse Norge om norskprøver

Eksempeloppgaver

Påmelding til norskprøver

Prisen er  kr. 1113,- per prøve eller delprøve. Betaling skjer på nett med kredittkort. Prøvene blir gjennomført på Lørenskog voksenopplæring. Adressen er Rastastubben 1, 1476 Rasta.

Når du har meldt deg på, vil du få tilsendt brev med nærmere informasjon om tid og sted for prøve.

NB! Får du beskjed om at brukeren allerede eksisterer ved påmelding eller andre spørsmål ring 67 93 41 70 .

Oppmelding

Her finner du påmelding for privatister.

Klage på resultat

Det er ikke mulig å klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse, eller på prøven i muntlig kommunikasjon. Det er bare mulig å klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling. Klagefristen er tre uker etter prøvebeviset skal være mottatt.

Klagebehandlingen kan føre til at vurderingen blir stående, eller at den blir endret til et dårligere eller et bedre resultat. Avgjørelsen er endelig. Klagesensuren er klar tre uker etter klagefristen.

Kandidaten sender klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling til:

Hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må kandidaten sende skriftlig klage per post i stedet for å bruke klageskjemaet. Send klagen til:

Kompetanse Norge
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Kandidatene skal ikke sende fortrolige opplysninger i e-post. Slike opplysninger må sendes i vanlig post.

Klagen må inneholde:

  • kandidatnummer
  • fullt navn
  • adresse
  • fødselsdato
  • prøvested
  • hvilken prøve kandidaten har tatt
  • begrunnelse på klage
  • prøvested

Klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve

Kandidatene kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Klagen sendes til kommunen/prøvestedet der kandidaten tok prøven. Klagefristen er tre uker etter at prøven er gjennomført.

Dersom klager får medhold, blir prøveresultatet annullert. Klager får da gå opp til ny prøve eller delprøve gratis. Dersom klager ikke får medhold, oversendes klagen til Kompetanse Norge, som fatter endelig vedtak. Uttalelse fra prøveleder og prøveansvarlig skal følge klagen.