Høring nye skolegrenser

Hånd som tegner med grønn tusj på kart - Klikk for stort bilde Farid Dine Omer, Lørenskog kommune

Kommunedirektørens forslag til nye veiledende inntaksområder i grunnskolen for Lørenskog kommune er nå ute på høring. Fristen for å komme med merknader og innspill er 28. september 2023.

Deretter går planen til politisk behandling.

Høringen er digital og det er mulig å levere svar som privatperson og som organisasjon (gruppe). Det er ikke nødvendig å logge seg på med bankID.

Høringsfristen må overholdes, da det er kort tid til å skrive og få godkjent den politiske saken før behandling i utvalg og kommunestyre.

Les mer om høringen og få tilgang til høringsskjema på kommunens hjemmeside