Informasjon om elevrådet

Elevrådet består av to representanter hver av 3., 4., 5., 6. og 7.klassene. For skoleåret 10/11 vil elevrådet bestå av 20 elever. 6 av disse er valgt inn i elevrådsstyret og to som representanter i BUK: Barn og unges kommunestyre.

Kontaktlærer hjelper til med møteledelse, møteinnkallinger, referater o.l.

På høstens første møte velges leder, nestleder, sekretær og BUK representant. Kontaktlærer hjelper til med møteledelse, møteinnkalling og referater.

Elevrådet har møte ca. hver 4. - 5. uke og sikrer elevene medbestemmelsesrett på skolen. På møtet kommer de tillitsvalgte representantene med klassens og egne meninger om saker som angår elevene. På forhånd skal sakene være diskutert i klassen. Elevrådsstyret har bl.a. hatt møter ca. 1 uke før eleverådsmøtene for å forberede disse.

Som oftest kommer sakene fra enkeltelever, klasser eller skolens ledelse, men de kan også komme fra foreldrene (FAU). Det kan være regler og rutiner som blir foreslått endret, eller det kan være ønsker om trivselstiltak eller innkjøp av lekeutstyr. Elevrådet skal også uttale seg om viktige saker som gjelder hele skolen. Derfor møter leder og nestleder i skolens driftsstyre. I tillegg er det møte mellom elevrådsstyret og rektor ved behov.

Opplæringsloven sier at elever skal være med på å planlegge og gjennomføre arbeid som skal sikre helse, miljø og sikkerhet på skolen. Leder og nestleder er valgt som skolemiljørepresentanter. De er også medlemmer av driftsstyret. I tillegg er elevrådet sterkt involvert i å arrangere skolens talentshow.
Ansvarlig for elevrådet dette skoleåret er Britt Bålsrud Mjelva.