Timeliste for barn

Her kan du krysse av for hvilket tidspunkt du ønsker at ditt barn skal være til stede på SFO. 

timeliste_for_barn (PDF, 256 kB)