Betalingsreglement gjeldende fra 01.02.22

Her kan du lese om betalingsreglementet for SFO i Lørenskog kommune.

Betalingsreglement SFO Lørenskog kommune gjeldende fra 01 02 22 (DOCX, 164 kB)