Kontaktinformasjon

Vi holder til i 1. etasje i bygget mot barnehagen.

TLF 1. klasse basen: 95 10 19 34
TLF 2. klasse basen: 47 69 35 65