Kontaktinformasjon

Vi holder til i 2. etasje i bygget mot barnehagen.

Telefon nr. på 3. og 4. klasse basen: 97 77 85 36