Pris og redusert betaling

Fra 1. august 2024 er makspris per måned kroner 2 000. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris. Kostnader til mat kommer i tillegg, se den enkelte barnehages hjemmeside. 

Redusert foreldrebetaling

Lørenskog kommune gjør det nå enklere å søke om redusert pris for barnehage! Vi automatiserer vurderingen av redusert pris for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt under kr. 366 667.

Hva betyr dette for deg?

  • Har du søkt barnehageplass etter 1. januar 2024 og gitt samtykke til at vi kan sjekke din inntekt med Skatteetaten, vil vi automatisk undersøke om du har rett på redusert pris.
  • Har du søkt om og fått innvilget redusert pris etter 05.03.24 sjekker vi om du også har krav på redusert pris de årene du har barn i barnehage.
  • Den automatiske sjekken vil bli gjort årlig så lenge du har barn i barnehage eller SFO, eller til du trekker samtykket ditt tilbake.


Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller be om at det gjøres en vurdering av en saksbehandler, kan du kontakte oss på postmottak@lorenskog.kommune.no eller ringe oss på 67 93 40 00.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av husholdningens inntekt, begrenset opp til maksimalprisen, for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg. Redusert pris i barnehagene i Lørenskog gjelder kun for barn som er folkeregistrert i Lørenskog.

Vurdering om redusert pris gjøres basert på siste års skattemelding. Dersom din inntekt eller livssituasjon er varig endret siden siste års skattemelding, kan du selv sende inn en søknad med dokumentasjon på dette ved å bruke lenken under.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling her

Om søskenmoderasjon

Hvis du har flere barn i barnehage, får du automatisk søskenrabatt. For barn nummer to får du 30 % moderasjon. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, som bor i familier med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.