Berger barnehage er en ny barnehagen i Lørenskog, åpnet 31.08.20. Vi har 3 storbarnsavdelinger og 3 småbarnsavdelinger samt en avdeling for barn som trenger ekstra støtte. Vi har avdelinger etter alder. Vi har ett flott bygg med sanserom, flerbruksrom, vannrom, verksted og ett stort fellesrom.