Vår profil

Barnehagen arbeider i prosjekter – tar tak i barnas ideer og utformer lekemiljøer etter hva barna er opptatt av.

Barnas nysgjerrighet, undring og interesse skal møtes med interesse av de voksne.

Barn som subjekt står sterkt i vårt barnesyn, i dette ligger det at vi ser på hvert enkelt barn som unikt med sine styrker og utfordringer