Informasjon om barnehageopptak

Her finner du informasjon om barnehageopptaket i Lørenskog kommune 2024. 

Svar på søknad om barnehageplass blir sendt ut følgende datoer: 

11.mars, 10.april, 15.mai og 14.juni. 

Alle som har søkt innen 1. mars, får svar innen utgangen av juni.