Kvalitet i Lørenskogbarnehagen

Barnehagelærer leser for barna - Klikk for stort bilde Jonas Ruud, Lørenskog kommune

Hovedformål med kvalitetsarbeidet i barnehagene, er å sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet til alle barn. 

 

Forskningsstudier de siste årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for at kvaliteten på barnehagetilbudet skal være god.

Samspill med varme og stimulerende barnehageansatte gir god barnehagekvalitet, og legger grunnlag for barns senere utvikling og livsmestring.

For perioden 2022-2025 skal kvalitetsutvikling i det pedagogiske arbeidet foregå hovedsakelig innenfor områdene nedenfor: