Ord som gror - lek og lær

Velkommen til en idébank for Ord som gror - lek og lær.

Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehagene i Lørenskog kommune.

Her vil dere finne teori om språk og idéer til et godt språkarbeid. Innholdet vil gi de ansatte innsikt i hvordan man jobber systematisk med språk.