Foreldresamarbeid om språk

Samarbeid med barnas hjem er trukket fram som vesentlige faktorer for å lykkes i språkarbeidet med barna, både i barnehageloven og rammeplanen for barnehager.

Dette slås også fast i skolens plan «Ord som gror – les og skriv» (2014):

«Det er en stor oppgave å gjøre barn til gode lesere. Skolen kan ikke klare det alene. Foreldre er en viktig ressurs som bør benyttes helt fra starten i leseopplæring. Et godt samarbeid forutsetter at skolen gir nødvendig veiledning, slik at foreldrene har kunnskaper om hvordan de best kan hjelpe sine barn til å bli gode lesere.».

Det er belegg for å slå fast at foreldreengasjement vil virke positivt inn på barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg. Foreldre og barnehagen skal samarbeide om å hjelpe barnet med å skape sammenheng mellom to verdener:

Hjemme og barnehagen – og i fellesskap støtte barnets utvikling best mulig.

Foreldresamarbeid er viktig – og foreldre er en ressurs.

Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguide om barnets morsmål - Klikk for stort bildeSamtaleguide Udir 2016

Samtaleguide om barnets morsmål

 

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Barn i flerspråklige familier hefte - Klikk for stort bilde NAFO

  Barn i flerspråklige familier

Informasjon om klær i barnehagen på flere språk 

To figurer som leker - Klikk for stort bilde Tema Morsmål

Informasjon om klær i barnehagen er en ressurs som generelt omtaler tema klær i barnehagen. Ressursen kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv. Resursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

 

 Informasjon om klær i barnehagen på flere språk