Kunnskap om språk og språkutvikling

God språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner, og arbeid med barns språk er en sentral del av barnehagens hverdag.

Illustrasjon av barn og voksen - Klikk for stort bilde

Ansatte i barnehagen må ha god kunnskap om barns språkutvikling og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer, for å skape et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.