Kartlegging og observasjon av språk

Ord som gror kartleggingsmaterialet er tenkt brukt for barn i barnehagen fra treårsalder og eldre.

Registreringsskjema til kartlegging

Registreringsskjema til kartlegging av norskspråklig kompetanse (PDF, 586 kB)

Bildeark

Innenfor tema som klær, mat, kropp, hus, leker, verb er det to bildeark. Det første arket har bilder av de begrepene som er de enkleste innenfor et tema. Det vil for de yngste og barn med lite norsk kompetanse være tilstrekkelig å sjekke begrepene innenfor 1a, 2a osv. Viser barnet stor usikkerhet med hensyn til språkforståelse, tester en ikke talespråket før en har jobbet en stund med temaet.

Når man skal skrive ut bilder i farger så velge man linken Utskriftsvennlig versjon av bildearkene (PDF, 2 MB). Velg skriv ut symbol, velg flere innstillinger. Velg så skriv ut med systemdialogen, nederst på siden. Velg innstillinger og velg dokumentfarger.