Kunnskap om flerspråklig utvikling

Det har vært en jevn økning i antall flerspråklige barn i barnehagen de siste årene. Det vil derfor være nødvendig å ha en god forståelse for hva det vil si å være flerspråklig, og hvordan et andrespråk utvikler seg.

illustrasjon for ordet Katt - Klikk for stort bilde

 Hensikten med de områdene som er valgt ut i dette kapittelet, er å gi leseren en kort innføring innenfor flerspråklighets- og andrespråkspedagogikk. Det er viktig å vite noe om dette feltet, for å på best mulig måte kunne ivareta barnas flerspråklige utvikling.

 

Ulike begreper har vært brukt og til en viss grad brukes fortsatt, blant annet fremmedspråklig og fremmedkulturell. I offentlige dokumenter brukes begrepet minoritetsspråklig.

NOU, Mangfold og mestring (2010), anbefales det å ta i bruk ord som «med et annet morsmål enn norsk», «tospråklighet» eller «flerspråklighet». Den understreker bl.a. at begrepet minoritetsspråklig fokuserer på mangler ved språket. I tråd med utvalgets anbefalinger, vil derfor termen flerspråklige barn brukes.

 

Språkløyper-flerspråklighet- språkets mange lag