Praktisk arbeid - språkaktiviteter og materiell

Barn tilegner seg språk og tale først og fremst gjennom samspill med andre. Språkforståelse går forut for produksjon, det vil si at barnet kan forstå mer enn det klarer å uttrykke verbalt.

Trygghet og ro i samspillet er et godt utgangspunkt, og at barnet føler at det er verdifullt. Barnehagedagen vrimler av muligheter for tilrettelegging av kommunikasjon og språklige aktiviteter. Utfordringen blir å skape gode arenaer for utvikling av språk. Språkarbeid utøves i det daglige og rutinemessige livet i barnehagen, parallelt med den mer formelle språklæringen. Det blir viktig å få barna inn i gode læringsspiraler.