Standard for arbeid med flerspråklige barn

Lørenskog kommune tilbyr system for kompetanseheving og veiledning knyttet til flerspråklig arbeid i barnehagene.

Barnehageåret 2018/2019 ble det gjennomført et prosjekt i to av Lørenskogs barnehager, for å utarbeide en minstestandard for arbeidet med å lage et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Dette arbeidet har siden 2020 gått over i ordinær drift, og tilbys alle kommunale og private barnehager i kommunen. Implementeringsarbeidet tilbys 3 barnehager hvert halvår, og inneholder både teori og ideer til praktisk arbeid.  

På denne siden vil dere finne en oversikt over innholdet i minstestandarden. Vi har valgt å bruke teori fra Språkløyper, «Det flerspråklige perspektiv», og NAFO`s kompetanseutviklingskurs. For kartlegging av barnehagens språkmiljø brukes «Skjema for egenvurdering – barnehagens arbeid med språk og språkmiljø» som er utarbeidet av Udir. I «bladverket» på tremodellen, ligger materiell og metoder som skal tas i bruk i det konkrete arbeidet. 

Innhold i minstestandard for arbeid med å lage et godt språkmiljø for flerspråklige barn - Klikk for stort bildeInnhold i minstestandard Mina Dehghan/Lørenskog kommune