Ansatte

Berger barnehage:

67 49 50 23

anekri@lorenskog.kommune.no

Ansatte Skårer syd barnehage
Avdeling Navn Stilling Telefonnummer
Anette Konstanse Johnsen Barnehage styrer 40410644
Diamanten Anne Kathrine Kronberg Pedagogisk leder, Spesialpedagog 40410672
Christina Høgtveit Spesialpedagog
Isabelle Kristiansen Sykepleier
Camilla R Nordal Barne og ungdomsarbeider
Madeleine Christensen Barne og ungdomsarbeider
Smaragden Cathrin Holter Assisterende styrer 40410669
Hanne Christoffersen Pedagogisk leder
Nora Øina Barne- og ungdomsarbeider
Martine Helene Prøitz Mood Tømte Vikar
Rubinen Ida kroken Pedagogisk leder 40410664
Rita Victoria Føreland Vikar
Karoline Garlie Johansen Barne- og ungdomsarbeider
Majlinda Hamiti Vikar
Safiren Edita Vuckic Pedagogisk leder 40410649
Martine Østvold Barnehagelærer
Junabel Vidal Eriksen Assistent
Thuy Than Hoang Assistent
Perla Lene Rubach Andersen Pedagogisk leder 45973708
Renee Hagen Barnehagelærer
Linn Iversen Assistent
Mie Ramstad Nilstad Barne og ungdomsarbeider
Stine Rudsro