Alle barnehager er på gult nivå

Barnehager i Lørenskog er på gult nivå

Barnehagene vil som tidligere på gult nivå oppfordre til at foreldre oppgir ønsket tid for levering og henting. Dette gjøres for å ivareta godt smittevern, og legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Mat i barnehagene
Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger.

Eventyrstua barnehage er en fire-avdelings kommunal barnehage.

 

Navnet er preget av at barnehagen ligger i et bo-område der de ulike feltene og veiene har navn etter eventyrfigurer. Navnvalget er i tillegg påvirket av vår visjon - "Magisk for barn!".

 

Avdelingene på Eventyrstua er aldersinndelte slik: Hestehoven; 1-2 år, Hvitveisen; 2-3 år, mens både Smørblomsten og Blåklokka er 3-6 år.

 

Vi holder til i et nytt og flott bygg på Rasta og har Rasta barnehage som næmeste nabo.

 

Vi er lærebedrift og har til enhver tid lærlinger og studenter hos oss.

Nyttige lenker