Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Eventyrstua barnehage er en 4-avdelings kommunal barnehage på Rasta i Lørenskog. Navnet har den fått fordi den ligger i et bo-område der veier og boligfelt har tilknytning til norske folkeeventyr. I tillegg står navnet godt til vår visjon; «Magisk for barn».

Barnehagen har 4 aldersinndelte avdelinger; to småbarnsavdelinger og to storebarnsavdelinger med til sammen 67 barn.

Eventyrstua barnehage har en pedagogisk plattform inspirert av Reggio Emilia – filosofien. Dette er en arbeidsmåte der barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet er styrende for hvordan vi jobber. 

Planleggingsdager