Kontakt oss

Telefon styrer: 67 49 50 26

Mail styrer: kgj@lorenskog.kommune.no

Telefon avd Blåklokka: 476 92 913

Telefon avd Smørblomsten: 468 42 644

Telefon avd Hvitveisen: 468 42 460

Telefon avd Hestehoven: 950 82 352

Har du spørsmål?

Kirsti Løviknes Gjerde
Styrer