"Open skole" på fleire vidaregåande skular i distriktet

I januar og byrjinga av februar er det moglegheit til å besøke dei vidaregåande skulane i distriktet for å bli betre kjent med fagtilbod, skulemiljø og skulekvardag. Vi oppmodar til å bruke desse moglegheitene. Alle har ope på ettermiddagen med unntak av Lillestrøm vgs. (her organiserer skulen besøk på dagtid for dei som ønskjer).

Her finn du lenkjer til adresser og tidspunkt:

Har du spørsmål?

Tom Schjønneberg
Tom Schjønneberg
Rådgiver
94016185
Are Sanne Helgesen
Are Sanne Helgesen
Lektor med tilleggsutdanning