Valgfag på Hammer skole (24-25)

Elevene på ungdomstrinnet i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag både på 8., 9. og 10 årstrinn, men det er ulike valgmuligheter på trinnene.* Valgfag har vurdering med karakter, og teller til inntak på videregående skole. Dersom eleven har samme fag flere år, regnes den siste karakteren man får i faget. Har man forskjellige fag gjennom de tre årene på ungdomsskolen, regnes et gjennomsnitt av de avsluttende terminkarakterene i faget.

Læreplaner i valgfagene

Slik velger du valgfag:

  • Neste års 8. trinn får fysisk skjema av kontaktlærer før påske.
  • Neste års 9. og 10. trinn velger her (bruk elevens innlogging).

Begge skjemaene har frist 17. april 2024.

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet «Fysak» har også en del som handler om ernæring. I forbindelse med dette er vi ute og lager sunn mat enten ute på bål, eller inne på skolens kjøkken. Vi har også fokus på riktig kosthold i forbindelse med trening.

Friluftsliv

Friluftsliv handler om at elevene skal oppleve turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse for mangfoldet i naturen. Faget skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Vi ønsker at faget skal styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen. 

Astrid Myraunet Krogvold

Det aller meste av undervisningen foregår utendørs, og faget passer for deg som ha mye erfaring med å være ute og for deg som ikke har det. Vi bruker naturen for det den er verdt. Opplevelser i kano, på fottur, ski, skøyter, fisketurer, bærtur, soloppganger, bålkos, lek og samhold er noe av det vi bruker timene til. Skolen har tilgang til mye utstyr, blant annet kanoer. Det hender vi utvider undervisningen for å få til lengre turer, og elevene får da avspasering andre økter. De siste årene har vi hatt store klasser i friluftsliv og du blir kjent med mange også på tvers av trinnene. Eventyrene er der ute!

Teknologi og design

Tor-Inge Hjelmseth

I teknologi i praksis lærer du om, og jobber med teknologi som finnes i samfunnet og i dagliglivet. I faget jobber du med prosjekter hvor du lærer å bruke verktøy, programmeringsspråk, arbeidstegninger og konstruksjoner for å lage ulike produkter. Vi har for eksempel laget luftrakett med fallskjerm, brokonstruksjoner, modellhus, robot (Lego Mindstorm), bil med mekanisk motor, hydrauliske maskiner, lystavler, kastemaskiner, testing av turbiner, glidefly, programmering av spill m.m.

Design og redesign

Dette er et fag hvor du får lære hvordan man kan bruke forskjellige teknikker i skapende arbeid. I dette valgfaget får du prøve deg som designer. Design finnes overalt; taklampen, stolen du sitter på og buksa du har på deg. Rundt oss finnes det mange forskjellige gamle ting som vi ikke trenger å kaste, men heller gi dem et litt nytt utseende. Vi fokuserer mye på redesign, som betyr gjenbruk av gamle produkter, møbler, «dingser» og klær. Vi jobber med ulike teknikker, materialer og verktøy, og du vil bli kjent med designprosessen fra a til å. Dette er et kunst- og håndverksfag, men kanskje på en litt ny måte.

Praktiske håndverksfag

Elevene skal vise og utvikle kompetanse i praktisk håndverksfag ved bruk av ulike verktøy og håndverksteknikker. Elevene skal velge og bruke ulike råvarer, og anvende disse på en bærekraftig og hensiktsmessig måte. Elevene skal kunne utfolde seg utforskende og kreativt. Det kan være aktuelt å inngå samarbeid med eksterne aktører slik at deler av opplæringen gjennomføres utenfor skolens lokaler.

Programmering

Har du lyst til å løse fremtidens teknologiske utfordringer? Har du lyst til å lage app-en du mangler på telefonen din? Liker du problemløsing og prosjektarbeid? Da er programmering faget for deg. Her får du lære deg kodespråk, problemløsing og logisk tankegang. I programmering jobber vi med prosjekter der du får velge hva du selv vil lage.

Innsats for andre

Har du lyst til å skape en meningsfylt hverdag for andre? I valgfaget «Innsats for andre» lærer man om hva frivillig arbeid er. Elevene skal undersøke hvilke behov som finnes i lokalmiljøet for frivillig innsats, for deretter å planlegge og gjennomføre frivillig arbeid. Aktuelle aktiviteter kan for eksempel være; leksehjelp, besøksvenn, aktivitetsleder, bistå folk som trenger it-hjelp, eller drive med dugnadsarbeid. Elevene skal underveis i faget evaluere eget og andres arbeid. Faget kan også organiseres som elevbedrift etter modell fra Ungt entreprenørskap.

Produksjon for scene

Dette faget handler om å utvikle sceneproduksjoner fra idé til ferdig produkt, og du skal bli kjent med og jobbe med hele prosessen. Her må du bidra på mange ulike måter, men du får samtidig mulighet til å jobbe mest med de tingene du interesser deg mest for. Arbeidsoppgavene kan være alt fra musiker, sanger, danser og skuespiller til lyd- og lystekniker, manusforfatter, scenearbeider, koreograf eller regissør.  

Simen Jansen Blokkhus

Vi skal jobbe med ulike produksjoner, der du er med på å bestemme innholdet og må bidra på mange ulike måter. Vi skal lage våre egne forestillinger, der du skal være involvert i alt som skjer og bidra med dine kunnskaper, i tillegg til å ta på deg arbeidsoppgaver du kanskje aldri har prøvd før. 

OBS! Dette valgfaget er organisert slik at de fleste onsdagsøktene varer til 15:30 heller enn 14:30. Velger du dette valgfaget må du også forvente noe obligatorisk oppmøte utenfor vanlig skoletid i forbindelse med forestillinger. Til gjengjeld avsluttes valgfaget tidligere på våren, og alle timene etter det avspaseres.  

*Valgmulighetene vil imidlertid kunne begrenses av antall elever som søker de enkelte fagene, da skolen av økonomiske hensyn ikke setter i gang små grupper. Skolen vil prioritere de elevene som velger faget for første gang. Elevene kan velge samme fag de har hatt tidligere, eller bytte til andre valgfag etter hvert år. 

Har du spørsmål?

Petter Rinholm
Petter Rinholm
Assisterende rektor
94016182