FAU representanter

Kontaktinformasjon leder- og nestleder

Kontaktinformasjon leder- og nestleder
Rolle Navn E-post
FAU- leder Ragnhild Bjerke ragnhild.bjerke@gmail.com
FAU- nestleder Hanne Skauger hanne.skauger@hotmail.com

FAU - Kjenn barnehage 2023/2024

FAU - Kjenn barnehage 2023/2024
Avdeling Navn Rolle
Furua Kine Grærsmo Bentsen
Selja Rakel Wika Langvatn Økonomi ansvarlig
Rogna Lasse Wallace Johansen
Lønna Kristin Bakkeli