Siden er under oppdatering.

Ny arealdel ble vedtatt 15. mars.

Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Kommuneplanen styrer all utvikling i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og gjelder derfor alle som bor, jobber eller lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Ny arealdel ble vedtatt av kommunestyret 15. mars 2023. Vil vil oppdatere nettsiden med den nye planen i løpet av de nærmeste dagene. 

Inntil videre kan du lese saksdokumentene til kommunestyret her. 

 

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Kommunestyret har vedtatt ny arealdel

 

Kommunestyret vedtok ny arealdel 15. mars 2023. 

Den nye arealdelen trer i kraft umiddelbart. Det betyr at behandling av byggesaker, reguleringsplaner og arealforvaltning skjer etter det som står i ny arealdel.

Vi vil oppdatere nettsiden med den nye planen i løpet av de nærmeste dagene. Inntil videre kan du lese kommunestyrets sakspapirer her

 

 

Siste nytt