Arealdel 2023-2035

Ny arealdel ble vedtatt 15. mars 2023. 

Kommuneplanens arealdel består av et rettslig bindende kommuneplankart og bestemmelser, i tillegg til temakart, utfyllende retningslinjer og planbeskrivelse. Bestemmelsene er juridisk bindende, mens retningslinjene er veiledende for kommunens saksbehandling. Retningslinjene står skrevet i kursiv i fargede tekstbokser.