Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen beskriver formålet med kommuneplanens arealdel, hovedinnhold og virkninger. Den beskriver også hvordan arealdelen forholder seg til rammer og retningslinjer for arealforvaltning.

13. Planens dokumenter

14. Ordliste

Utskriftvennlig versjon av planbeskrivelsen (PDF, 19 MB)