Kommuneplankart og temakart

Her vises kommuneplankartet og temakart. De digitale kartene er i kommunens kartportal og gir mulighet til å zoome detaljert inn på tomtenivå.

Kart som er en del av kommuneplanen

 

Kommuneplankart - Klikk for stort bilde

Kommuneplankart

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 4 MB)

 

Temakart hensynssoner - Klikk for stort bilde

Temakart hensynssoner

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 5 MB)

 

​​​​​Temakart utviklingsområder - Klikk for stort bilde

​​​​​Temakart utviklingsområder


Digitalt

Papirversjon (PDF, 3 MB)

 

Temakart grønnstruktur - Klikk for stort bilde

Temakart        grønnstruktur

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 4 MB)

 

Temakart planlagte løyper i Marka - Klikk for stort bilde

Temakart              planlagte løyper i Marka

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 4 MB)

 

Temakart fjernvarme - Klikk for stort bilde

Temakart              fjernvarme

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 832 kB)

 

Temakart støysoner - Klikk for stort bilde

Temakart støysoner

 

Digitalt

Papirversjon (PDF, 3 MB)

 

Andre aktuelle kart

 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Endringer i arealformål etter kommuneplanen fra 2015

 

Digitalt

 

Kart som viser arealendringer i planforslag til kommuneplanens arealdel - Klikk for stort bilde

Samferdsel - T-bane, superbuss og høystandard sykkelvei

 

Digitalt