Kommuneplanen er Lørenskogs viktigste plan

 

Nå kan du være med å påvirke fremtidens Lørenskog!

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen og setter mål for hvordan Lørenskogsamfunnet skal utvikles. Den gjelder hele Lørenskog og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Nå jobber vi med å fornye arealdelen. Det handler om hvordan vi bør bruke arealene i kommunen best mulig. 

Forslag til planprogram er på høring til 22. oktober 2021.

Les forslag til planprogram

Planning programme proposal - English version (PDF, 928 kB)

Si din mening om forslag til planprogram

DETTE JOBBER VI MED NÅ

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Vi har begynt arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Akkurat nå er forslag til planprogram på høring.

Det er kommunestyret som skal vedta ny arealdel, og innbyggere og andre blir involvert i arbeidet.

Arbeidet med revisjon av arealdelen vil pågå frem til desember 2022. 

Les mer   

Siste nytt