Arealdel 2015

Dette er forrige arealdel som ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2015 i sak 1/15.  

Kommunestyret har i ettertid vedtatt noen endringer, sak 104/15 den 18. november 2015 og sak 53/17 den 31. mai 2017. Klikk på knappene under for å se gjeldende kommuneplankart, planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer. 

Kommuneplankart (PDF, 10 MB)

Planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)

Temakart og retningslinjeområder

Kommunens kartportal