Hva er arealdelen?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Arealdelen viser også hva som skal vernes i kommunen.  

Tegning av fire mennesker som holder et lokalsamfunn oppe - Klikk for stort bildeKommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan.  Arealdelen og samfunnsdelen skal sammen ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter de fleste viktige mål og oppgaver i kommunen. 

Arealdelen

Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes. Føringer for arealbruken legges gjennom et rettslig bindende arealkart og bestemmelser. I tillegg består arealdelen av utfyllende retningslinjer og planbeskrivelse.