Du kan gi innspill underveis i arbeidet med kommuneplanens arealdel

 

Forslag til ny arealdel er under arbeid. Det blir lagt ut på høring når det er klart, men du kan også gi innspill nå underveis i arbeidet. 

Vi har laget et skjema for å få innspill fra de som har interesse for utvikling og arealbruk i kommunen, og fra de som har konkrete innspill til endringer i kart,  bestemmelser eller retningslinjer. 

Skjema for innspill til arbeid med kommuneplanens arealdel

Frist: 9.mars 2022.

Har du generelle innspill til arbeidet med revisjon av arealdelen? Send oss epost til kommuneplan@lorenskog.kommune.no