Fag og dialogmøte om boligutvikling

Fv: Erik Plathe (Asplan Viak), ordfører Ragnhild Bergheim, Vera Houck (USBL), Lillian Oterholt (Lørenskog kommune), Arna Gudbrandsdottir (Lørenskog kommune), Line S. Wegger (Selvaag Bolig), Gro Sandkjær Hansen (NIBR/OsloMet)Hvordan kan kommune og bolignæring sammen sikre bokvalitet og boligmangfold i Lørenskog?

Dette var temaet da eiendomsutviklere, grunneiere, byutviklingsforskere og kommunen møttes til fag- og dialogmøte i Lørenskog hus 10. februar. 

Over 20 ulike virksomheter deltok på møtet som var en del av medvirkning i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Møtet inngikk også i forskningsprosjektet "Strategic housing" som Lørenskog kommune deltar i sammen med fem andre kommuner. 

Etter faglige innledninger og erfaringsdeling fra utbyggere, diskuterte deltakerne hva som skal til for å sikre gode rammer for samarbeid om bokvalitet og boligmangfold. 

Stikkord fra diskusjonen er ønske om dialog, innovasjon, forutsigbarhet og fleksibilitet. 

Presentasjoner fra møtet.  (PDF, 13 MB)

 

Mulighet for videre dialog

Kommunen har satt av tid de neste ukene til møter for aktører som ønsker å fortsette dialogen. Kontakt kommuneplan@lorenskog.kommune.no. 

Innspill til kommuneplanprosessen kan også gis på skjema for innspillFrist: 9. mars 2022.