Forslag til kommuneplanens arealdel er klart for politisk behandling

plankart og forside plandokumenter - Klikk for stort bilde 

Kommuneplanens arealdel skal fornyes. Kommunestyret skal behandle forslaget 21. september og det blir deretter lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

Her kan du lese kommunedirektørens forslag til kommuneplanens arealdel.

Alle råd og utvalg i kommunen skal behandle saken fram mot kommunestyret 21. september. Du kan følge møtene på Kommune-Tv. Alle politiske møter i Lørenskog er åpne, sendes direkte og kan også sees i opptak. 

Det blir høring etter kommunestyrets behandling

I høringsperioden vil vi informere om planforslaget og ha ulike medvirkningsaktiviteter. Følg med på denne siden, og i kommunens andre informasjonskanaler. Høringen er planlagt fra slutten av september til begynnelsen av november.