Hvordan bør arealene i Lørenskog brukes? Velkommen til innbyggermøte 22.september kl 18

Kommuneplanens arealdel skal revideres. Den gir føringer for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i Lørenskog.

Kommunestyret har pekt på fem temaer som spesielt viktige. Nå ønsker vi innspill fra innbyggere, utbyggere, annet næringsliv, lag og foreninger.

Onsdag 22. september presenterer vi temaene og våre politikere vil diskutere hvorfor disse er valgt ut.

Men hva tenker du? Er dette de riktige og viktige temaene, som gjør at vi får plass til det vi trenger og ønsker i Lørenskog? Bli med på diskusjonen i Storstua eller digitalt.

Vi ønsker påmelding for å få et godt møte både for de som er med i Storstua og de som deltar digitalt. Meld deg på her.

Har du et spørsmål om arealbruk til debatten? Send oss en epost på kommuneplan@lorenskog.kommune.no.

Velkommen! 

Møtet er en del av høring av forslag til planprogram og oppstart av kommuneplanens arealdel. Disse temaene er spesielt viktige i planarbeidet: Marka, stedsutvikling, boliger og bomiljø, transport og mobilitet samt næringsliv.  Les mer på www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan Høringsfrist 22. oktober.