Kommunestyret har fastsatt planprogram for kommuneplanens arealdel

 

Kommunestyret fastsatte planprogram for arbeidet med kommuneplanens arealdel i kommunestyremøtet 15. desember 2021.

Her kan du lese saksfremlegget, hvilke endringer som ble foreslått og hva kommunestyret vedtok.

Kommunestyrets møter blir tatt opp. Her kan du se opptak fra møtet, klikk deg fram til sak 148/21.