Mulighetsstudie for Ahus-området

Illustrasjonskart som viser kunnskapsringen. Det er en skisse som viser hvordan Ahus og Fjellhamar kan knyttes nærmere sammen gjennom en områdeutvikling. - Klikk for stort bildePå vegne av Lørenskog kommune har Asplan Viak utarbeidet en mulighetsstudie som undersøker hvordan Ahus-området kan utvikles i fremtiden. Mulighetsstudien er en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel, og inneholder anbefalinger for hvordan arealdelen kan legge grunnlaget for en god stedsutvikling i området. 

Ahus-området er ett av kommunens fem utviklingsområder. Sykehuset er kommunens største arbeidsplass, og området er i tillegg et viktig kollektivknutepunkt. 

I rapporten anbefales det at utviklingen av området orienteres mot Fjellhamar med bebyggelsen og togstasjonen der, og at kommende utbygging i størst mulig grad foregår som en kvalitativ fortetting av eksisterende utbygde arealer. Det er foreslått å etablere en form for «Kunnskapsring» der gang/sykkelveier, grøntstruktur og bebyggelse utgjør et sammenhengende område. Det vurderes å være tilstrekkelig utviklingspotensial på slike arealer i overskuelig fremtid, og det anbefales dermed at det ikke bør bygges ned natur og eksisterende grøntområder.

Et forslag til ny arealdel skal etter planen legges fram for kommunestyret i juni 2022. 


Mulighetsstudie for Ahus-området (PDF, 7 MB)