Ny framdriftsplan for kommuneplanens arealdel

Framdrift for kommuneplanens arealdel er justert med ca 2 måneder.Oversikt over framdriftsplan - Klikk for stort bilde 

Det betyr at kommunestyret behandler forslag i september 2022 i stedet for juni 2022. Forslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Etter høringen blir planforslaget bearbeidet før kommunestyret får det til sluttbehandling på nyåret 2023.  Med den justerte framdriftsplanen vil altså ny arealdel være vedtatt på nyåret 2023.