Stor deltakelse på innbyggermøte om nabolag

Farid Dino Omer / Lørenskog kommune Hvorfor trives du i nabolaget ditt, og hva er viktig for å skape gode nabolag? Det var tema på innbyggermøtet onsdag 2. mars. Over 70 engasjerte innbyggere deltok i Storstua og i tillegg deltok 100 innbyggere digitalt. 

Ordfører Ragnhild Bergheim åpnet møtet. Hun understreket at gode nabolag er viktig for å lykkes med tilhørighet, fellesskap, bokvalitet og inkluderende bomiljø, som er satsinger i kommuneplanens samfunnsdel.

Ungdomsrådet og folkevalgte fortalte om hva som er bra i sine nabolag, og det ble presentert hvordan kommunen jobber med bokvalitet og bomiljø.   Farid Dino Omer / Lørenskog kommune   

Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel hvor kommunen ønsker innspill i arbeidet. De som deltok diskuterte i grupper og i plenum rundt spørsmålene:

  • Hvorfor trives du i nabolaget ditt?
  • Er det noe du savner i nabolaget ditt?
  • Hva skal til for å få gode uterom og aktivitet i nabolag?

Hyggelige naboer, grøntområder, møteplasser og steder å henge for både unge og eldre, samt nok gjesteparkering var temaer mange var opptatt av.

Her kan du se opptak av møtet. 

Her er presentasjonen fra møtet.  (PDF, 5 MB)

Se filmen "Tre på gata".