Planleggingsdager for kommunale barnehager

2023/2024

  • 14.august 2023
  • 11.september 2023
  • 02.januar 2024
  • 02.april 2024
  • 07.juni 2024

 

2024/2025

  • 16. august 2024
  • 1. november 2024
  • 2. januar 2025
  • 3. januar 2025
  • 22. april 2025

 

Oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2023/2024 og 2024/2025