Kontaktinformasjon

Løkenåsen skole

Besøksadresse: 

Nordlifaret 41

1473 Lørenskog

Telefon: 67 49 50 17

Epost: lokenasen.skole@lorenskog.kommune.no

Postadresse:

Løkenåsen skole
Lørenskog kommune
Postboks 304, 1471 Lørenskog