Personalet

Navn

Funksjon

Mail-adresse

Telefon

Løkenåsen skole Sentralbordet lokenasen.skole@lorenskog.kommune.no 67 49 50 17
       
Ellen Marie Gloppen
Rektor
egl@lorenskog.kommune.no
940 16 219
Tove Kristina Høgheim
Assisterende rektor
tovhog@lorenskog.kommune.no
940 16 223
IK-koordinator  
Andre Henriksen
Inspektør
ahenri@lorenskog.kommune.no
940 16 206
Sondre Øiamo
sonoei@lorenskog.kommune.no
940 16 224
Marianne Fekete
marfek@lorenskog.kommune.no
 
MOT  
Kari Stadheim
Sosiallærer
karsta@lorenskog.kommune.no
940 16 220
Gro Iversen
Saksbehandler
giv@lorenskog.kommune.no
940 16 225
Anita Kvamme
anikva@lorenskog.kommune.no
940 16 228
Guro Sandnes Rudlende
barnevernspedagog
gurrud@lorenskog.kommune.no
940 16 216
lede oppvekstsenteret  
MOT  
Elevråd  
Elisabet Kalleberg
IKT-ansvarlig
elikal@lorenskog.kommune.no
940 16 218
 
 
 
 

Nedre Base

     
Anne Nyborg Thunem
Leder Nedre Base
annthu@lorenskog.kommune.no
940 16 207
Mette Engkrog
Vernepleier
 
 
Linda Fletsten
Fagarbeider
 
 
Anita Sigtun
Miljøterapeut
anisig@lorenskog.kommune.no
 
Heidi Tønnesen
Spesialpedagog
heiton@lorenskog.kommune.no
 
Anders Kristiansen   andkri3@lorenskog.kommune.no  
Marit Vågen Spesialpedagog marvag@lorenskog.kommune.no  
Marte Moger Dokken
Barnevernspedagog
 
 
Grim Johansen   grijoh@lorenskog.kommune.no  
Kolbrun Jonsdottir
 
koljon@lorenskog.kommune.no
 
Linn Hyllbak Idrettspedagog linhyl@lorenskog.kommune.no  
Marianne Eriksen Kjørstad   markjo1@lorenskog.kommune.no  
Ann-Cecilie Johannessen   annjoh2@lorenskog.kommune.no  
       

Øvre Base

 
 
940 16 226
Tone Heier
Leder Øvre Base
tonhei@lorenskog.kommune.no
940 16 227
Bjørg Opheim Hurlen
SFO - assistent
bjohur@lorenskog.kommune.no
 
Laila Dysterud Assistent
laidys@lorenskog.kommune.no
 
Christina Ottersen Nipe
Spesialpedagog
chrnip@lorenskog.kommune.no
 
Meena Kumari
Fagarbeider
menkum@lorenskog.kommune.no
 
Elin Nordby Formo
Assistent
elifor@lorenskog.kommune.no
 
Lars Erik Aahlin
Miljøveileder
laraah@lorenskog.kommune.no
 
Aleksander Dramstad Olsen
Miljøveileder
aleols1@lorenskog.kommune.no
 
Mona Butteberg
Pedagog
monbut@lorenskog.kommune.no
 
Charlene Nordli Vernepleier chnord@lorenskog.kommune.no  
Shabana Sarwar
SFO
shasar@lorenskog.kommune.no
 
       
 
 
 
 

8. trinn

     

8AB:

    940 16 234
Lillien Breifjell Wiborg Småtrinnkoordinator lilwib@lorenskog.kommune.no  
Heshmat Samadian   hessam@lorenskog.kommune.no  
Kai Lindseth   kailin@lorenskog.kommune.no  
Lene Olsen Assistent lenols@lorenskog.kommune.no  
       

8CD:

    940 16 235
Ståle Byrkjeland Trinnkoordinator stabyr@lorenskog.kommune.no  
Unni Skavdal Havdal   unnhav@lorenskog.kommune.no  
Marit Rovik Aaheim   maraah@lorenskog.kommune.no  
Lisbeth Mitchell   lismit@lorenskog.kommune.no  
Simen Seger Haave   simhaa@lorenskog.kommune.no  
       

9. trinn

     

9AB:

    940 16 230
Morten Steen Trinnkoordinator morste@lorenskog.kommune.no  
Hilde Rommundgård   hilrom@lorenskog.kommune.no  
Kathrine Bjørkhaug   katbjo@lorenskog.kommune.no  
Tuva Marstein   tuvmar@lorenskog.kommune.no  
Myrna Mellingen   myrchr@lorenskog.kommune.no  
Erling Sem   erlsem@lorenskog.kommune.no  
       

9CD:

   
940 16 244
Christopher Johansen Småtrinnkoordinator chrjoh@lorenskog.kommune.no  
Hanna Værum Anda   hanahd2@lorenskog.kommune.no  
Alexander Storsve   alestor@lorenskog.kommune.no  
Elisabet Kalleberg   elikal@lorenskog.kommune.no  
Kolbrun Jonsdottir   koljon@lorenskog.kommune.no  
       

10. trinn

     

10AB:

    940 16 232
Aina Førland Trinnkoordinator aindel@lorenskog.kommune.no  
Anita Jørstad   anijor@lorenskog.kommune.no  
Tonje Kristiansen   tonjkr@lorenskog.kommune.no  
Marianne Fekete   marfek@lorenskog.kommune.no  
Arndis Snorradottir Assistent arnsno@lorenskog.kommune.no  
       
       

10CD:

    940 16 233
Sven-Kjetil Åsnes Småtrinnkoordinator sveasn@lorenskog.kommune.no  
Christoffer Cabiao   chrcab@lorenskog.kommune.no  
Gophy Langeswaran   goplan@lorenskog.kommune.no  
Sondre Øiamo Rådgiver sonoei@lorenskog.kommune.no  
Cathrine B. Haugrup   ahager@lorenskog.kommune.no  
Erling Sem   erlsem@lorenskog.kommune.no  
Vera Granerud   vergra@lorenskog.kommune.no  
       

Andre faglærere:

 
 
 
Christine Nordli Nielsen   chrnie@lorenskog.kommune.no  
Simran Love Sørensen   simlov@lorenskog.kommune.no  
       

Innføringklassen (IK)

 
 
940 16 243
Tove Høgheim
Assisterende rektor
tovhog@lorenskog.kommune.no
940 16 223
IK-koordinator  
Marit Rovik Aaheim
 
maraah@lorenskog.kommune.no
 
Hanna Værum Anda   hanahd2@lorenskog.kommune.no  
 
Heshmat Samadian
  hessam@lorenskog.kommune.no  
Lisbeth Mitchell   lismit@lorenskog.kommune.no  
       

Andre