• Ungdata 2019
  I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Lørenskog kommune blant elever i 8.-10. klasse. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9 og 10 (etter vinterferien). Informasjon er sendt som vedlegg i mail til alle foresatte. Ta kontakt med skolen...
 • Tilbud om møte for foresatte og elev med rådgiver
  Tilbud om møte for foresatte og elev med rådgiver ettermiddagstid uke 6 og 7. For dere som trenger en ekstra samtale om videregående skole.
 • Orientering om retten til å klage på karakterer
  Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.
 • Åpen kveld i videregående skole
  Elevene i 10. kl. har fått mulighet til å besøke to videregående skoler i skoletida. Eleven må selv dekke kostnader forbundet med reise da dette er et tilbud og ikke obligatorisk. Alternativet er å være på skolen.
 • Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole
  Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen blir avholdt tirsdag 4. desember kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.

Kalender

18.02.2019 - 22.02.2019, Hele dagen

Vinterferie

Hendelse - .