• Orientering om retten til å klage på karakterer
  Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.
 • Åpen kveld i videregående skole
  Elevene i 10. kl. har fått mulighet til å besøke to videregående skoler i skoletida. Eleven må selv dekke kostnader forbundet med reise da dette er et tilbud og ikke obligatorisk. Alternativet er å være på skolen.
 • Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole
  Foreldremøte for 10. trinn om videregående skole og søkeprosessen blir avholdt tirsdag 4. desember kl. 18:00 i samlingssalen på Løkenåsen skole.
 • Informasjon om Elevundersøkelsen 2018
  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Klikk på lenken for mer info. Informasjon om Elevundersøkelsen (PDF...
 • Informasjon om føring av elevfravær
  Informasjon om føring av elevfravær (L)(882289) (PDF, 22 kB) Fra uke 42 går Løkenåsen skole over til å føre elevfravær og anmerkninger direkte i skolen administrasjonssystem, IST Everyday, i stedet for i Fronter. Lenke til pålogging ligger under...

Kalender

18.02.2019 - 22.02.2019, Hele dagen

Vinterferie

Hendelse - .