Velkommen tilbake elever fra 5. til 10. trinn!

Endelig kan alle elever i Lørenskogskolen komme tilbake. Mandag 11. mai starter elevene på 10. trinn og tirsdag 12. mai starter resten av elevene, 5.-7. på barnetrinnet og 8.-9. på ungdomstrinnet. Les mer om gjenåpning av skolen

 

 • Orientering om retten til å klage på karakterer
  Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.
 • Standpunktkarakter
  Alle standpunktkarakterer deles ut 8.juni. Klagefristen er 18. juni.Du vil finne en informasjonsbrosjyre i linken under som veileder om retten til å klage på krakterer i grunnskolen. Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus...
 • Informasjon om fratrekk av gyldig fravær på vitnem..
  Fratrekk av gyldig fravær på vitnemålet (PDF, 30 kB) Søknad om å få slettet fravær må leveres skolen senest 5. juni. Søknaden må inneholde fullt navn og klasse, datoer det søkes fratrekk for og henvisning til eventuell legeerklæring. Vi gjør...
 • Foreldre-/elevkonferanser om søknad til videregåen..
  Følgende tider er lagt ut til foreldre-/elevkonferanser: Tirsdag 28.1. kl. 16.30 – 18.00 Tirsdag 4.2. kl. 16.30 – 18.00 Onsdag 5.2. kl. 16.30-18.00 Vi setter av en halv time per konferanse. Ring skolens kontor og gjør avtale om tid. Husk å oppgi...
 • Åpen dag i videregående skole
  Elevene i 10. klasse får tilbud om å besøke to skoler i skoletida, men vi gjør oppmerksom på at de fleste skolene på Romerike også har kveldsmøte for elever og foresatte. Vi oppfordrer dere, elever og foresatte, til å besøke disse sammen.

Kalender

Ingen planlagte hendelser