• Skolestart august 2020
  Første skoledag er tirsdag 18.8. med følgende starttider:9. og 10. trinn: kl. 9.00, oppmøte utenfor paviljongene8. trinn + IK: kl. 9.30, oppmøte i amfiet (ved flaggstanga)Elevene er på skolen til kl. 13.00 den første skoledagen. Ta med mat og...
 • Begrenset sommertilbud til elever i Lørenskogskole..
  Sommerskolen i Lørenskog ble dessverre avlyst, men vi har et aktivitetstilbud med begrenset antall plasser i uke 32 (03.08 - 07.08)
 • Orientering om retten til å klage på karakterer
  Her finner dere informasjon og klageveiledning på standpunktkarakter.
 • Standpunktkarakter
  Alle standpunktkarakterer deles ut 8.juni. Klagefristen er 18. juni.Du vil finne en informasjonsbrosjyre i linken under som veileder om retten til å klage på krakterer i grunnskolen. Utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus...
 • Informasjon om fratrekk av gyldig fravær på vitnem..
  Fratrekk av gyldig fravær på vitnemålet (PDF, 30 kB) Søknad om å få slettet fravær må leveres skolen senest 5. juni. Søknaden må inneholde fullt navn og klasse, datoer det søkes fratrekk for og henvisning til eventuell legeerklæring. Vi gjør...

Kalender

Ingen planlagte hendelser